Inloggen Kruikenstad.com Registreren Kruikenstad.com

22-01-2008 - Kruiken uitreiking Prinsebal

Afgelopen zaterdag zijn op het Prinsebal door Prins Pieter d`n Irste de hoogste onderscheidingen uitgereikt die Kruikenstad kent.

Gérard Appels ontving de Orde der Kruiken in Goud: dit als waardering voor zijn verdiensten.
Als Prins van Kruikenstad in 1996 en het lustrum jaar 3 x 11 in 1997. Als voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg gedurende 3 jaren. Als voorzitter en lid van de Commissie Protocol en Advies. Als huidig voorzitter van de Prinsecommissie en daarnaast als actief en betrokken persoon bij diverse sociale en maatschappelijke organisaties zoals, het VSB fonds, Lions Club Regte Heide, stichting Peerke Donders en stichting straat.

Harriet Spijkers ontving de Orde der Kruiken in zilver. Dit als waardering voor haar verdiensten,
Voor de niet aflatende ijver als voorzitter van de commissie Private Sponsoring en de drive om deze vorm van fondsenwerving tot een succes te maken.
Als groot promotor van het Dokmardeursschap van Kruikenstad met de vele daarbij horende uitvoerende taken.
Als bestuurslid (raddraaier) van de club van 111 en als steun en toeverlaat voor de leden van de Club van 111 en de grote inzet om het ledenaantal steeds maar weer verder te laten groeien.
Voor haar bijzondere toewijding voor de carnavalsstichting Tilburg en het openbaar carnaval in Kruikenstad.

Prins Pieter d`n Irste reikte de Orde der Kruiken in brons uit aan: Jos Grootswagers.
Dit als waardering voor zijn verdiensten,
Als stimulator en inspirator van carnavalsvereniging de Kappesientjes. Als Motor achter het door carnavalsvereniging de Kappesientjes georganiseerde evenement het KappullekesFist. Maatschappelijk betrokken binnen de gemeente Tilburg en in het bijzonder binnen het wijk- en opbouwwerk.

Nico Verhoeven ontving de `bronzen kruik` als waardering voor zijn verdiensten, als Stimulator en inspirator van carnavalsvereniging de Vattebieren.
Als organisator van de door carnavalsvereniging de Vattebieren jaarlijks georganiseerde evenementen, het Tonpraotersgala en Proms of carnaval.
Als voorzitter van de Optochtcommissie binnen het College van Duvelèrs en Schrobbelèrs van de Carnavalsstichting Tilburg.


Delen via:
| More