Inloggen Kruikenstad.com Registreren Kruikenstad.com

De carnavalsmotto's van Kruikenstad

In de jaren 1965 tot en met 1968 gebruikten de prinsen een persoonlijk carnavalsmotto. Sinds 1969 heeft Kruikenstad een carnavalsmotto. Het motto is altijd in het Tilburgse dialect

1965 De kruiken
1966 De kruiken
1967 De kruiken
1968 De kruiken
1969 De kruiken
1970 Den duuvelèèr
1971 Der zit schot in
1972 We douwe deur
1973 Haauwet gaonde
1974 Nie praote mar braaie
1975 Elf jaor Kruikestad
1976 Bèttie akkum aai
1977 `t Akkedeert naa goed
1978 `k Wo dè'k wèèzer waar
1979 Beter gek gepraot as gek gedaon
1980 `t Is ònmèùkele
1981 `t Is sneu vur em
1982 Ge zèèget wèrt
1983 Dès krèk wèk wô
1984 As ge et mar nie begaoit
1985 Ammol op sjaanternel
1986 Sjoert daor, tweeëntwintig jaor
1987 Zèè zô ge zit degge zèèt
1988 Maokt oew èège nie sappel
1989 Zwèège en wèès kèèke
1990 Swirskaante inder
1991 Meugde sewèèle gaon dwèèle
1992 Kwaansele zô sund zèèn
1993 A'k jou waar vatte ik mèn
1994 We zèn fréét op ons èège
1995 Astoe mar vuugt
1996 Eège is gin vòdje
1997 Driekirelluf `t gao vanzelluf
1998 Agge me stuupert, zèèker
1999 Does gauw `waauw aon
2000 Zô soepel as unne kaajbaand
2001 Och, stikt de laamp aon
2002 Ik zèè dik van 't sund
2003 Ut wort vanèèges mèèrège
2004 Mòkt dèget goed mòkt
2005 Nòdderaand nie Maawe
2006 Et verstaand is nòvvenaant
2007 Toepertoe taaste nie toe
2008 Dè gòmme 44
2009 Sèmmele meude in oewen èège tèèd
2010 meepesaant doemet
2011 Zommedêene zèmmer