Inloggen Kruikenstad.com Registreren Kruikenstad.com

28-03-2005 - CST praat met muziekkapellenBeste muziekvrienden,

Tijdens de evaluatievergadering van het Blčrconcours -in december 2004- is onder andere naar voren gekomen, dat het zinvol zou zijn als de muziekcommissie bij muziekkapellen gaat informeren c.q. inventariseren waarom ze wel of niet meedoen met het Blčrconcours.

Op 26 februari jl. heeft de muziekcommissie, tezamen met een afgevaardigde van het bestuur van de CST, het carnavalsjaar 2004/2005 geëvalueerd. Daarin zijn afspraken gemaakt om met de muziek-kapellen in gesprek te gaan. De muziekcommissie wil daartoe voor dit jaar een tweetal sessies beleggen. Daarvoor zullen ongeveer 25 muziekkapellen een uitnodiging krijgen. Om toch zoveel mogelijk alle muziekkapellen de gelegenheid te geven hun zegje te doen, heeft de muziekcommissie het plan opgevat om dit soort sessies de komende jaren te continueren, zodat iedereen een keer aan de beurt komt.

In deze sessies wil de muziekcommissie de muziekkapellen de gelegenheid geven eventuele wensen, ongenoegens of andere van belang zijnde zaken te uiten.
Daarbij gaat het wat de muziekcommissie betreft niet alleen over het Blčrconcours, maar over het brede scala van activiteiten, dat georganiseerd wordt tijdens het carnaval in Kruikenstad.
De sessies worden gehouden in een ‘open gesprek’ met enkele vertegenwoordigers van jullie muziekkapel. De muziekcommissie denkt daarbij aan de muzikale leider en de voorzitter van jullie muziekkapel, maar jullie zijn uiteraard vrij om twee vertegenwoordigers af te vaardigen. Vanuit de muziekcommissie zullen twee leden deelnemen aan het gesprek. Mogelijk dat daaraan ook een lid van de klankbordcommissie deelneemt.

De eerste sessies zijn gepland op dinsdag 19 en donderdag 21 april a.s. in Feesterij Riddershof.

De volgende muziekkapellen zijn daarvoor uitgenodigd:
Dees Ist, De Möllukus, ’t Hangt, Meej Maote, ’t Host, Virus, De Klankentappers, De Naagers, D’Opscheppers, De Buntstekers, Confetti, Nôôt Thűis, Blaos & Pieplust, De Laaileuters, De Vattebieren, Op Dokters Recept, Zuma, Rootz, So What, De Dukers, Nie Nix, De Buskus en Zuutjes Aon.

Namens de Muziekcommissie van de CST, Fons Tinga Voorzitter.


Delen via:
| More