Inloggen Kruikenstad.com Registreren Kruikenstad.com

30-05-2003 - Gérard Appels voorzitter Carnavalsstichting

De Carnavalsstichting Tilburg heeft afgelopen woensdag het bestuur voor het carnavalsjaar 2003-2004 gekozen. Gérard Appels nam de voorzittershamer over van Herman Verhoeven. Het nieuwe bestuur, dat uit zeven personen bestaat, heeft een aantal speerpunten. Zo zal de vorig jaar ingezette lijn gericht op kostenreductie worden voortgezet, wordt er kritisch naar de opzet van alle evenementen gekeken en wordt de communicatie met de verenigingen en andere carnavalsvierders verbeterd.
De 59-jarige Gérard Appels was stadsprins in 1996 en 1997 en heeft een notariskantoor in Tilburg. De afgelopen jaren was hij voorzitter van de commissie protocol en advies. Appels heeft het stokje overgenomen van Herman Verhoeven, die vier jaar in het bestuur zat, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Zittend bestuurslid Caspar Groten wordt vice-voorzitter en nieuwkomer Dirk Hofland heeft de functie van secretaris overgenomen van de eveneens vertrekkende Theo Clijssen. Joris Duijsters en Tim Appels blijven aan als respectievelijk penningmeester en lid van het bestuur. Nieuw in het bestuur zijn Jan-Pierre van der Meijs en Ron van Gestel. Beiden hebben veel ervaring in het Tilburgse carnaval. Daarmee is het bestuur gegroeid van vijf naar zeven. Dat is hard nodig gelet op het vele werk dat verzet moet worden.
Het nieuwe bestuur heeft zijn beleid voor het komend carnavalsjaar gepresenteerd. De magere financiële posititie noopt ook dit jaar tot een aantal maatregelen, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde. Daarnaast worden de evenementen kritisch onder de loep genomen en mogelijkheden tot verbetering gezocht. Naast het bevorderen van de communicatie met de verenigingen wil het nieuwe bestuur ook kijken hoe de steeds groter worden groep van ongebonden (geen lid van een vereniging) carnavalsvierders bereikt kan worden. De sponsorpakketten zullen meer worden aangepast aan de behoefte van de sponsoren en ook zal het bestuur de interne organisatie van de stichting (commissiestructuur) tegen het licht houden.
Kortom, genoeg plannen om het komende jaar de oranje-groene tanden op stuk te bijten. Ondanks dat het allemaal vrijwilligerswerk is, streeft de Carnavalsstichting Tilburg naar een zo professioneel mogelijke aanpak. Dit alles met als doel een fantastisch, maar verantwoord, carnaval 2003-2004 voor alle kruiken en kruikinnen onder het zeer toepasselijke motto


Delen via:
| More